HemIN SITUKompetensutveckingKontorsserviceKontaktLogga in
Kompetensutvecking
Eurokod inom geoteknik
Plattgrundläggning
Europstandarder grunder fält och lab
ANMÄLAN
SGFs Huvudkurs i Geoteknik


Omnium Kompetensutveckling har sedan 2008 genomfört ett stort antal
eurokodkurser för geotekniker, såväl öppna som företagsbeställda.
Deltagare har kommit från alla delar av branschen (konsulter, entreprenörer,
beställare) och representerar såväl privat som offentlig sektor.

Ursprungligen producerades kurserna i ett samarbete med
IEG (Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik),
men sedan 2011 i samarbete med SGF (Svenska Geotekniska Föreningen),
som övetagit kursansvaret sedan IEG avvecklats.

Nästan än 1000 personer har deltagit i kurserna, från Luleå i norr till Malmö i söder.
                                                                                                                              


Eurokodutbildning inom geoteknik 
kan skräddarsys och offereras på begäran.

Kontakta lennart.stark@omnium.se +46 (0)8 660 00 60.
Provided by Webforum