HemSeminarier o KonferenserKompetensutvecklingKontaktLogga in
Kompetensutveckling
 
Omnium Kompetensutveckling


är Omniums avdelning för fortbildning inom
teknik, juridik, ekonomi och administration

Öppna kurser planeras i samarbete med representanter för målgruppen.
Lokala eller företagsinterna kurser skräddarsys för uppdragsgivaren.

Kurserna, vanligtvis på eftergymnasial nivå för yrkesverksamma,
kan kombineras med kunskapsprov/tentamina.

Omnium Kompetensutveckling har sedan många år nära samarbete med
flera yrkesorganisationer och medverkar i utveckling och genomförande
av kortare och längre fortbildningsinsatser både av engångskaraktär och
regelbundna kursserier.

Omnium Kompetensutveckling har riklig erfarenhet av samarbete
med ledande specialister och företag inom
branschområdena bygg, fastighet, mark och anläggning.


Från verksamhetens start 1984 till slutet av 1990-talet arbetade Omnium Kompetensutveckling
under namnet BFU - Bygg- och FörvaltningsUtbildning
Provided by Webforum