HemSeminarier o KonferenserKompetensutveckingKontaktLogga in


Välkommen till Omnium AB


Omnium är huvudsakligen verksamt inom två områden
- seminarier, konferenser, utställningar (IN SITU), samt
- fortbildningskurser (Kompetensutveckling).

Tjänsteutbudet omfattar planering, samordning, genomförande m m.

Omnium har mer än 30 års omfattande och allsidig erfarenhet från små och stora uppdrag.

Tveka inte att kontakta Omnium för en förutsättningslös diskussion när
● det finns tankar på att genomföra ett kurs-/seminarie-/konferens-/utställningsprojekt
● lämplig kompetens i alla delar inte är tillgänglig inom er organisation
● ert projekt har kommit igång, men är på väg att bli alltför svårhanterligt
● administrativt stöd är påkallat under kortare eller längre tid


Omnium är personalägt
och fristående från partsintressen.

Det personliga engagemanget är Omniums ledstjärna i alla lägen.


GDPR - så här hanteras dina personuppgifter

Provided by Webforum