HemSeminarier o KonferenserKompetensutvecklingKontaktLogga in


Omnium är huvudsakligen verksamt inom dessa områden
- seminarier, konferenser, utställningar
- fortbildningskurser (kompetensutveckling)
- trycksaksproduktion och grafisk formgivning

Tjänsteutbudet omfattar planering, samordning, genomförande m m.

Omnium har mer än 30 års omfattande och allsidig erfarenhet från små och stora uppdrag.

Tveka inte att kontakta Omnium för en förutsättningslös diskussion när
● det finns tankar på att genomföra ett kurs-/seminarie-/konferens-/utställningsprojekt
● lämplig kompetens i alla delar inte är tillgänglig inom er organisation
● ert projekt har kommit igång, men är på väg att bli alltför svårhanterligt
● administrativt stöd är påkallat under kortare eller längre tid
● det finns behov att framställa stora eller små trycksaker o.dyl.


Det personliga engagemanget är Omniums ledstjärna i alla lägen.


Omnium är personalägt och fristående från partsintressen.


Provided by Webforum